SATIŞA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME METNİ

SATICI’YA İLİŞKİN BİLGİLER: Unvanı: EGD TEKSTİLTÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra www.iziwash.com veya SATICI olarak anılacaktır) Adresi : ACIBADEM MH. GÖMEÇ SK. EMEK APT. NO:3/3 KADIKÖY / İSTANBUL KADIKÖY/İSTANBUL Tel.:0 (216) 327 86 01 Faks:0 (216) 327 86 01 E-mail:iziwashh@gmail.com * Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.MAL/HİZMET BİLGİLERİ: Mal/Hizmetin; Adı,Markası, Adedi, Satış Bedeli, Ödeme Şekli gibi Mal/Hizmete ait özellikler aşağıda belirtildiği gibidir.. Ödeme Şekli: Kredi Kartı Mal/Hizmetin Teslimat Adresi: / Mal/Hizmetin Teslim  İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında www.iziwash.com in müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerlidir. Hata durumların da mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise ALICI ya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.MAL/HİZMET TESLİMİ: Teslimat; Sözleşme konusu Mal/Hizmetin stokunun müsait olması ve bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede Mal/hizmet teslimatı yapılır. Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Kural olarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ ’ye yani ALICI ’ya veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. SATICI; web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya Kargo Ücreti kısmında 0 ( Sıfır) TL, Ücretsiz Kargo veya teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI ya aittir. Aksi takdirde SATICI’nın web sitesinde ilan ettiği Kargo Ücreti Mal/Hizmet Bilgileri başlıklı maddede yazan Mal/Hizmetin Kargo Bedeli ALICI tarafından ödenir. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI, Mal/Hizmetin kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır. Tüketici teslim almadan önce malin muayenesini yapmalı, ayıplı ve hasarlı mali kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır. Alici kargodan teslim alınan Mal/Hizmetin sağlam ve hasarsız olduğu kabul eder. Alicinin teslim öncesi mali muayene sorumluluğu vardır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.CAYMA HAKKI: TÜKETİCİ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve Mal/Hizmetin bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve Mal/Hizmetin kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve Mal/Hizmete ait etiket ve Mal/Hizmetin üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Ayrıca Mesafeli Satış Sözleşmesinin MADDE 15- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HIZMETLER kısmında belirtilen hususlar geçerlidir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen Mal/Hizmetin SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde Mal/Hizmet bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.HÜKÜM İşbu 2 (iki) sayfadan ibaret olup tarafından düzenlenmiştir. ALICI, her türlü talep ve şikayetlerini SATICI’nın belirttiği iletişim adresine yapabilir. ALICI, 4822 S. K. ile değişik 4077 S.K.’un M. 9/A, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder. Alici, her türlü talep ve şikâyetlerini SATICI’nın 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.